1

Duurzaamheid

Reizen is een van de mooiste dingen ter wereld. Bij Tooku willen we er ook voor zorgen dat de impact van onze reizen zo positief mogelijk is. Voor de mens, de planeet en de welvaart. Dat reizen de (lokale) economie ten goede komt, is duidelijk, maar het gaat veel verder dan dat.

Benieuwd wat wij doen om met onze reizen ervoor te zorgen dat de mens, de planeet en de welvaart op onze bestemmingen betert? We leggen je graag uit hoe ons charter eruitziet, wat onze doelstellingen zijn en hoe we samen de wereld kunnen verbeteren. Dit doen we in tien punten die onderverdeeld zijn in drie thema's: economisch, sociaal & ecologisch. 

De icoontjes van onze duurzame doelstellingen vind je terug bij onze reisprogramma’s. Zo wordt de positieve impact van jouw droomreis meteen duidelijk en concreet. Heb je vragen of opmerkingen? Dan horen we ze graag!

 

Zie je deze iconen bij programma's op onze website? 

Met onze iconen willen we bij onze duurzame programma's duidelijk en transparant naar jou communiceren. Bij de duurzame programma's kan je telkens onderaan het reisprogramma een woordje uitleg en de iconen vinden.

Het Tooku-charter

ECONOMISCH

1/ We bevorderen economische groei en fatsoenlijk werk

Onze Tooku-reizen worden steeds georganiseerd in samenwerking met lokale partners voor de overnachtingen, vervoer, maaltijden en excursies. Bij de organisatie van je reis zijn veel verschillende mensen rechtstreeks betrokken op allerlei vlakken. Door te kiezen voor Tooku verzeker jij een vaste job en inkomen voor vele families en hun gemeenschappen. Van gidsen over chauffeurs, van hotelpersoneel tot administratieve medewerkers achter de schermen: deze professionals zetten alles in het werk om jouw droomreis mee vorm te geven.

2/ We bestrijden armoede op onze bestemmingen.

Niet alleen onze rechtstreekse medewerkers ervaren de economische voordelen van het internationale toerisme en jouw reis in het bijzonder. Ook onrechtstreeks zijn er wereldwijd miljoenen mensen financieel afhankelijk van het toerisme. Denk hierbij aan kruiers, souvenirwinkels, lokale producenten en ambachtslui, bouwvakkers, ... Bovendien valt het niet te onderschatten welke positieve invloed toerisme heeft op de ontwikkeling van infrastructuur in afgelegen regio’s, bijvoorbeeld wegen die aangelegd worden of watervoorzieningen die toegankelijk worden gemaakt voor de gemeenschap. De negatieve gevolgen van het wegvallen van het wereldwijde toerisme door COVID-19 en de armoede die hierdoor in een opwaartse spiraal terecht kwam valt niet te overzien. En de schade gaat ver, ook voor beschermde diersoorten. Toen de inkomsten van het toerisme plots wegvielen, moesten mensen over de hele wereld opnieuw op zoek naar een andere vorm van inkomen en ging stroperij opnieuw welig tieren. Hoog tijd dus om deze positieve effecten van het toerisme in de kijker te zetten en terug aan te zwengelen!


SOCIAAL

3/ We staan voor duurzame samenwerking met ontwikkelingslanden. 

Op al onze bestemmingen kiezen we onze lokale partners zorgvuldig uit. Door te kiezen voor de beste samenwerkingen, vaak met kleinere KMO’s, , optimaliseren we niet enkel jouw reiscomfort, maar staan we garant voor een jarenlange en duurzame samenwerking die de bestemmingslanden ten goede komt. Populariteitspolls hebben vaak een grote invloed op en bestemmingskeuze en bijgevolg op de bezoekersaantallen van een bepaalde bestemming. Wij bieden een standvastig aanbod, in samenwerking met onze partners trachten we in te spelen op nieuwe reistendensen en we blijven  sleutelen aan innovatieve programma’s zodat onze nauwe samenwerkingen stand kunnen houden in een steeds sneller veranderende wereld.

4/ We beschermen het culturele en natuurlijke erfgoed op onze bestemmingen.  

Toerisme heeft enkel baat bij het in stand houden van natuurlijk en cultureel erfgoed maar er is ook een negatieve kant aan massatoerisme in verschillende regio’s en steden. Door een steeds groter wordende toename van toeristen werden niet alleen bepaalde steden overspoeld door bezoekers en had dit bijvoorbeeld ook een negatieve impact op de huurprijzen voor lokale inwoners. Ook natuurlijke en culturele erfgoedsites werden overrompeld door de massa met vaak risico’s voor hun voortbestaan. Daarom bieden we buiten de platgetreden paden ook alternatieve programma’s, uitbreidingen of excursies aan, off the beaten track en ver weg van het massatoerisme. Zo zorgen we ervoor dat ook mensen en generaties na ons kunnen blijven genieten van al het moois dat de wereld te bieden heeft. Snuister door onze programma’s en ontdek dat Indonesië meer is dan Bali alleen, of hoe ook de witte zandstranden in Myanmar of Vietnam een waardig alternatief voor het drukke Thaise Phuket kunnen zijn.

5/ We bevorderen het welzijn van de lokale gemeenschappen. 

De impact van toerisme op lokale gemeenschappen is groot, maar zeker niet altijd in negatieve zin, integendeel. Samen met onze partners nemen we vele initiatieven die de lokale gemeenschappen ten goede komen. Bovendien werken we voor vele excursies samen met lokale inwoners, integreren we sociale projecten in onze reisprogramma’s die we zo financieel ondersteunen of bezoeken we (rurale) gemeenschappen met respect voor en interesse in de lokale gewoontes en tradities. Check onze reisprogramma’s voor meer mogelijkheden rond ‘community based tourism’ of andere excursies die de lokale gemeenschappen ten goede komen.

 

6/ We promoten educatieve ontwikkeling.

Om onze reizigers te kunnen laten genieten van hun droomreis, is het noodzakelijk dat alle medewerkers voldoende opgeleid zijn om dit te kunnen bewerkstelligen. Niet alleen voor onze gidsen en chauffeurs is een gedegen opleiding noodzakelijk, ook alle andere medewerkers dienen op zijn minst onderlegd te zijn in ‘hospitality’ en hun ‘service skills’ onder de knie te hebben. In plaats van te rekenen op buitenlandse expats, proberen we hiervoor eerder lokale mensen op te leiden en te begeleiden. We zijn ervan overtuigd dat ‘hyperlokale’ gidsen ook voor de reizigers een absolute meerwaarde kunnen zijn door hun grote kennis en ervaring van op vlak van lokale fauna en flora, lokale tradities en gewoontes, … Ook buiten onze rechtstreekse medewerkers ondersteunen wij en onze partners educatieve ontwikkeling door scholen te sponsoren of door lokale gemeenschappen op te leiden in verband met brandbestrijding of andere nuttige instrumenten en kennis die de inwoners ten goede komen.

7/ We verminderen sociale en gender ongelijkheid.

Vrouwen maken wereldwijd het merendeel uit van de werknemers in de toeristische industrie. Toerisme is dus, zeker in landen waar vrouwen traditioneel een ondergeschikte rol hebben, een belangrijke hefboom voor hun verdere ontwikkeling en maatschappelijke rol. Niet alleen voor vrouwen maar ook voor sociaal zwakkeren zoals bijvoorbeeld etnische minderheden en jongeren kan toerisme een opstap betekenen naar meer gelijkheid en een beter leven.

ECOLOGISCH

8/ We stimuleren afvalreductie en gebruik van hernieuwbare energie.

Op alle niveaus trachten we ons afval te reduceren en hernieuwbare energie voorop te stellen. Op ons kantoor proberen we het papiergebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld gebruik te maken van digitale offertes. Hotels die recycleren, bio-afbreekbare producten gebruiken, gebruik maken van zonne-energie of waterzuiveringsinstallaties genieten onze voorkeur. Ook jou als reiziger roepen we graag op om tijdens je reis zo weinig mogelijk afval te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door wegwerpflesjes te vermijden, totebags mee te nemen i.p.v. plastic zakjes, …

 

9/ We promoten de fysieke integriteit en biologische diversiteit.

Toerisme heeft er alle belang bij dat, net zoals de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed, ook de fysieke integriteit en de biologische diversiteit behouden blijft. Natuurexcursies mogen daarom zo weinig mogelijk negatieve impact hebben op de verschillende ecosystemen. Zowel het educatieve als het financiële aspect dragen bij tot de bewustwording en de instandhouding van kwetsbare gebieden. Bepaalde activiteiten die een actief engagement stimuleren kunnen ook een uitdrukkelijk positieve invloed betekenen. Denk hierbij aan ‘plant a tree’ programma’s of excursies die je laten meewerken aan de biodiversiteit zoals bijvoorbeeld het uitzetten van zeeschildpadjes. Ontdek in onze reisprogramma’s welke excursies jij kan doen om hiertoe bij te dragen. Laat het motto ‘take nothing but pictures, leave nothing but footprints’ ook jouw leidraad zijn!

 

10/ We beschermen het klimaat.

Het is geen geheim dat de impact van vliegreizen op het klimaat enorm is. Voor alle reizen van onze medewerkers compenseren we de CO₂-uitstoot. Ook jou roepen we graag op om hetzelfde te doen. Bereken de uitstoot van jouw vluchten en compenseer dit via een door jouzelf uitgekozen project. Ook bewust kiezen voor andere transportmiddelen kan helpen om je uitstoot te verminderen, zoals bijvoorbeeld een stadsbezoek doen per fiets i.p.v. Met de wagen, een elektronische huurwagen of openbaar vervoer, een zeilboot i.p.v. motorboot, … De mogelijkheden zijn legio. Onze reisprogramma’s geven een idee van wat mogelijk is.